Renovācija

 

Daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis gadu gaitā pasliktinās, tādēļ senāk būvēto namu atjaunošana agrāk vai vēlāk kļūst neizbēgama. Mēs parūpēsimies par to, lai šis process būtu maksimāli lietderīgs visiem mājas iedzīvotājiem. Daudzdzīvokļu namu atjaunošana un renovācija ir viens no mūsu uzņēmuma darbības pamatvirzieniem, un šajā jomā mēs esam uzkrājuši bagātīgu pieredzi. Senāk būvēto daudzdzīvokļu namu atjaunošanu atbalsta valsts, līdzekļi tiek saņemti arī no ES struktūrfondiem.

Renovēšanas gaitā tiek pārveidotas vai nomainītas apkures, karstā ūdens piegādes, ventilācijas un rekuperācijas sistēmas, tiek siltināts jumts un ārsienas, nomainīti logi un ārdurvis, iestikloti balkoni, modernizēti lifti. Ēkas modernizēšanas rezultātā uzlabojas ēku un to inžiniersistēmu fiziskās un enerģētiskās īpašības, starpība ir acīmredzama visiem nama iedzīvotājiem. Ikvienam no viņiem samazinās izdevumi par apkuri, modernizācija sniedz jauna līmeņa dzīves kvalitāti un komfortu, pieaug arī atjaunotā nekustamā īpašuma vērtība.