Pakalpojumi

SIA „Jūrmalas namsaimnieks” ir gatavs klientiem sniegt visus ēku administrēšanas un tehniskās uzturēšanas pakalpojumus. Uzņēmuma mērķis – nodrošināt pakalpojumu kvalitāti, lai paaugstinātu klientu dzīves kvalitāti un komfortu.

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana

 • Ēkas uzskaites un tehnisko dokumentu kārtošana, reģistrācijas žurnālu uzturēšana un aizpildīšana
 • Koplietošanas objektu aprakstu sastādīšana
 • Vietējās darbu tāmes sastādīšana, nodokļu aprēķini
 • Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana, darbs ar parādniekiem
 • Teritoriju uzkopšana
 • Avāriju likvidēšana
 • Remontdarbu organizēšana
 • Darbu izpildes kontrole

Privāto dzīvojamo māju apsaimniekošana

 • Ēkas uzskaites un tehnisko dokumentu kārtošana, reģistrācijas žurnālu uzturēšana un aizpildīšana
 • Konsultācijas nodokļu, apkures, karstā ūdens piegādes, kā arī teritorijas un telpu uzkopšanas jautājumos
 • Līgumu slēgšana ar namīpašuma uzturēšanas vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumu iepirkumu konkursu organizēšana

Teritorijas apsaimniekošana

 • Ietvju, celiņu vai cita ceļu seguma tīrīšana
 • Telpu uzkopšana
 • Zālāja uzturēšana
 • Apzaļumošanas darbi
 • Iekštelpu interjera uzturēšana
 • Koplietošanas ceļu apgaismojuma sistēmu uzturēšana

Iekārtu uzturēšana un apkope

 • Apkures, karstā ūdensvada sistēmas
 • Gāzes sistēmas
 • Ūdensvada sistēmas
 • Kanalizācijas sistēmas

Remontdarbu maksas pakalpojumi
(pakalpojumi, kas neietilpst tehniskās uzturēšanas tarifa ietvaros veicamajos remontdarbos) (neieskaitot materiālu cenas)

Nr.
p.k
.
Pakalpojuma veids Mērv.

       Cena EUR, t.sk.21% PVN

1 Z/A rozetes, slēdža montāža gab.                            14,23
2 Z/A rozetes, slēdža apmaiņa gab.  7,11
3 V/A rozetes, slēdža montāža gab.                            14,23
4 V/A rozetes, slēdža apmaiņa gab.                            7,11
5 Rozetes remonts, piestiprināšana gab.                            4,27
6 Kabeļu montāža t.m.                            0,71
7 Kārbas komutācija gab.                            7,11
8 Gaismekļa pieslēgšana spailēm gab.                            4,27
9 Gaismekļa montāža pieurbjot pie
griestiem
gab.                            9,96
10 WC slēdžu bloka apmaiņa gab.                            14,23
11 Elektriskā zvana un pogas montāža,
pieslēgšana
gab.                            9,96
12 Elektriskā zvana pogas nomaiņa gab.                            4,27
13 Automātslēdžu montāža, apmaiņa gab.                            7,11
14 Citi darbi h                            16,50
15 Ievadventiļa maiņa pie stāvvada gab.                            14,23
16 Virtuves jaucējkrāna maiņa gab.                            21,34
17 Dušas jaucējkrāna maiņa gab.                            21,34
18 Virtuves izlietnes maiņa
(ar maisītāja demontāžu)
gab.                            28,46
19 Vannas istabas izlietnes maiņa
(bez maisītāja)
gab.                            14,23
20 Izlietnes sifona maiņa gab.                            7,11
21 Vannas sifona maiņa gab.                            7,11
22 Sēdpoda maiņa gab.                            42,69
23 Horizontālās kanalizācijas DN50 izbūve ar
pievadu vannai un izlietnei
gab.                            78,26
24 Lokano pievadcauruļu maiņa sēdpoda skalojamai
kastei vai izlietnei
gab.                            4,27
25 Sēdpoda skalojamās kastes ventiļa maiņa gab.                            7,11
26 Dvieļu žāvētāja nomaiņa t.sk. stāvvada iztukšošana,
uzpildīšana, atgaisošana
(ar atšķirīgu dvieļu žāvētāju)
gab.                            56,91
27 Dvieļu žāvētāja nomaiņa t.sk. stāvvada iztukšošana,
uzpildīšana, atgaisošana
(ar analogu dvieļu žāvētāju)
gab.                            28,46
28 Elektriskā boilera uzstādīšana, pieslēgšana gab.                            56,91
29 Karstā ūdens un apkures sistēmas stāvvada
iztukšošana un uzpildīšana
stāvvads                            7,11
30 Ūdens padeves atslēgšana, pieslēgšana dzīvoklis                            28,46
31 Kanalizācijas cauruļvada posma
tīrīšana dzīvokļa robežās
dzīvoklis                            9,96
32 Koka durvju iekaļamo atslēgu
maiņa (uzstādīšana)
gab.                            28,46
33 Iekaļamo durvju atslēgu cilindra
mehānisma nomaiņa
gab.                            7,11
34 Logu iestiklošana m2                            14,23
35 Jaunu durvju uzstādīšana, veco
durvju demontāža
gab.                            71,14
36 Radiatoru nomaiņa gab.                            49,80
37 Ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvoklī gab.                            8,54
38 Ūdens skaitītāju uzstādīšana dzīvoklī gab.                            17,07
39 Citi darbi St.                            16,50

*Minimālā maksa par izsaukumu – 10,00 EUR