Aicinam apdrošināt mājas pret zaudējumiem

Aicinam apdrošināt mājas pret zaudējumiem

Civillikuma 1069.pantā ir noteikts: „Visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes zaudējumus, kādi tai ceļas.”

Kāpēc apdrošināt kopīpašumu?

Ar daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpām nereti notiek nepatīkamas lietas: vandāļi un garlaicības mākti pusaudži dedzina mūsu liftus, dauza stiklus un lauž logu rāmjus kāpņu telpās, apzīmē sienas, bojā kāpņu margas utt. Papildus tam namu var piemeklēt arī citas nelaimes, kā ugunsgrēks, gāzes eksplozija, vētra inženiertīklu avārija. Būtībā Jūsu īpašums (tai skaitā kopīpašums) ik dienas ir pakļauts nopietniem riskiem, kas var radīta zaudējumus, kas jāsedz dzīvokļu īpašniekiem.

Lai pasargātu nama iemītniekus no neparedzētām lielām izmaksām un novērstu bojājumus pēc iespējas ātrāk, aicinām apdrošināt kopīpašumu. Mums patīk sakopta vide ap mums?

Jūrmalas Namsaimnieks piedāvā pasargāt Jūs no šiem neparedzētajiem zaudējumiem un izmaksām, apdrošinot namu kopīpašumu. Iekļaujot ikmēneša maksājumos Jums tas izmaksās sākot no 0.28 EUR / mēnesī*.

 *(aprēķins balstīts uz 30 m2 lielu dzīvokli mūra ēkā).

Apdrošināts tiek daudzdzīvokļu nama kopīpašums - ēkas konstruktīvie elementi ar telpu iekšējo apdari koplietošanas telpās (tsk. lifti, logi, jumts, koplietošanas inženierkomunikācijas  utt). Iespējams iekļaut segumā arī teritorijas labiekārtojumu (līdz 15 000 EUR)

Jūs būsiet pasargāti no šādiem riskiem:

  • ugunsgrēks, kā arī likumīgas darbības tā likvidēšanā;
  • gāzes eksplozija daudzdzīvokļu mājas gāzes piegādes sistēmā;
  • apkures, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas, kā arī iekšējo ūdens noteku avārijas;
  • dabas stihijas – viesuļvētra, plūdi, zemestrīce, koku, mastu uzkrišana;
  • trešo personu pretlikumīgas darbības, apdrošinātā īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana neuzmanības dēļ, huligānisms, vandālisma akti, atsevišķu apdrošinātā īpašuma un/vai iekārtu konstruktīvo elementu zādzības;
  • transportlīdzekļa trieciens.

Apdrošināšanas izmaksas ietekmē dažādi faktori. Būtiskākie kritēriji ir sekojoši:

  • ēkas vispārējais stāvoklis (renovēta, inženierkomunikāciju nolietojums utm.);
  • ēkas konstrukcijas veids (mūra, koka);
  • objekta platība.

Sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju tika aprēķinātas polises cenas četrām tipveida mājām. Zemāk norādītie aprēķini palīdzēs iedzīvotājiem izprast kopīpašuma apdrošināšanas ikmēneša maksājuma apmēru.

"LIETUVIEŠU PROJEKTS"

612.sērija

„Hruščovka”

103.sērija

Lai aprēķinātu precīzu prēmiju, lūgums griezties SIA „Jūrmalas namsaimnieks” birojā pēc adreses Dubultu prospekts 3, Jūrmala vai zvanīt pa tālruni 67811330.

Pasarga savu īpašumu no neparedzētiem zaudējumiem!