Profesionāla telpu dezinfekcija

Profesionāla telpu dezinfekcija

PAZIŅOJUMS

Par koplietošanas telpu definficēšanu

Pieaugot cilvēku skaitam, kas ir inficējušies ar Covid-19 vīrusu, aicinām ikvienu no iedzīvotājiem ievērot pastiprinātus drošības pasākumus, lai pasargātu gan sevi, gan apkārtējos!

Lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatības riskus, JŪRMALAS NAMSAIMNIEKS iespēju robežās veic dezinfekcijas pasākumus koplietošanas telpās, īpašu uzmanību pievēršot tādu virsmu dezinficēšanai kā ieejas durvju rokturi, kāpņu margas, liftu pogas. Tajās ēkās, kur kāpņu telpās ir atverami logi, tiek nodrošināta arī telpu vēdināšana.

Ņemot vērā Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus par telpu dezinfekciju, aicinām dzīvokļu īpašnieku kopību izvērtēt nepieciešamību veikt profesionālu koplietošanas telpu dezinfekciju, lai maksimāli mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus.

Ja vēlaties, lai Jūsu mājā tiktu veikta profesionāla telpu dezinfekcija, sazināties ar savas mājas vecāko vai kopā ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem pieņemiet lēmumu par jūsu mājas koplietošanas telpu profesionālu dezinfekciju.

Tikai tad, kad jūsu māja ir pieņēmusi lēmumu par profesionālas dezinficēšanas veikšanu koplietošanas telpās, sazināties ar Jūrmalas namsaimnieka pārstāvi - Guntis Eizenbergs, tālrunis: 20125651 ,lai vienotos par dezinficēšanas laiku.

Aicinām ikvienu šajā ārkārtas situācijā būt saprotošam un līdzatbildīgam, iespēju robežās izslēgt kontaktus ar citiem cilvēkiem un palikt mājās!