Paziņojums

Paziņojums

Mūsu sadarbības partneris SIA “Clean R” informē, ka ar 2020.gada 1.janvāri Jūrmalā tarifs par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 117,38 (ieskaitot PVN), iepriekšējo 113.41 EUR (ieskaitot PVN) vietā.

pazinojums