PAZIŅOJUMS PAR KAC “DUBULTI” ADRESES MAIŅU

PAZIŅOJUMS PAR KAC “DUBULTI” ADRESES MAIŅU

Informējam, ka no 2019. gada 27.septembra SIA “Jūrmalas namsaimnieks” KAC “Dubulti” pārcelsies no Strēlnieku pr.16, Jūrmala uz jaunu biroju, kura adrese ir Dubultu pr.3, Jūrmala un tiks apvienots ar uzņēmuma centrālo biroju.

KAC “DUBULTI” darba laiks un kontaktinformācija paliek nemainīgi.