Grozījumi MK noteikumos Nr. 1013

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1013

SIA “Jūrmalas namsaimnieks” informē, ka Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas līdzšinējā kārtībā dzīvokļu īpašnieku nepārņemtajās mājās.

Ar augstāk minēto MK noteikumu grozījumiem var iepazīties mājas lapā likumi.lv.