Apsaimniekošanas maksa 2020.gadā

Apsaimniekošanas maksa 2020.gadā

Cienījamie klienti!

Ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam kopsavilkumu, Jūs varat iepazīties sava rajona klientu apkalpošanas centrā pēc 15.10.2019.

30 dienu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 dienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas (līdz 15.11.2019.) nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1.janvāri.

Klientu apkalpošanas centru adrese un darba laiks:

CENTRĀLĀ BIROJA UN KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU DARBA LAIKS

Pirmdienās         8.30 – 17.45

Otrdienās           8.30 – 17.30

Trešdienās         8.30 – 17.30

Ceturtdienās     8.30 – 17.30

Piektdienās       8.30 – 16.00

13.00 – 13.45 pusdienas pārtraukums

 

SPECIĀLISTU PIEŅEMŠANAS LAIKS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTROS

Pirmdienās      15:00 – 17:30

Otrdienās           8:30 – 10:30

Ceturtdienās   15:30 – 17:30 (vadība pieņem  pēc iepriekšēja pieraksta Dubultu pr.3, Jūrmalā)

Klientu apkalpošanas centrs “Dubulti” (Dubultu pr.3, Jūrmala):

Tālrunis 67760264, e-pasts: dubulti@jn.lv

Klientu apkalpošanas centrs “Kauguri” (Rūpniecības iela 19, Jūrmala):

Tālruņi 67733218, 67732346, e-pasts: sloka@jn.lv