Apsaimniekošanas maksa 2019. gadā

Apsaimniekošanas maksa 2019. gadā

Ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam kopsavilkumu, Jūs varat iepazīties sava rajona klientu apkalpošanas centrā pēc 15.10.2018.

30 dienu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 dienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas (līdz 15.11.2018.) nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1.janvāri.