Aicinām rēķinus apmaksāt savlaicīgi

Aicinām rēķinus apmaksāt savlaicīgi

Cien. SIA “Jūrmalas namsaimnieks” klient! 

Informējam, ka savlaicīga Pārvaldnieka izrakstīto ikmēneša rēķinu apmaksa ir būtisks priekšnosacījums, lai Pārvaldnieks varētu nodrošināt pilnvērtīgus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus. Kā arī savlaicīga norēķinu veikšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem (maksājumi ar Pārvaldnieka starpniecību) tiešā mērā ir atkarīga no dzīvojamās mājas īpašnieku un dzīvokļu īrnieku veiktajiem maksājumiem Pārvaldniekam. Norēķinus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem Pārvaldnieks veic no dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem faktiski iekasēto naudas līdzekļu apmērā.

Darām zināmu, ka saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 35. pantu, kas noteica, ka “ laikposmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildes nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos procentus”, šāds ierobežojums nav spēkā no 2020.gada 02.septembra gan attiecībā uz ikmēneša rēķinā norādītā apmaksas termiņa kavējumu Pārvaldnieka izrakstītajos rēķinos, gan attiecībā uz komunālajiem un citiem nodrošinātajiem pakalpojumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, sākot ar 2020. gada 1. oktobri, tiks veikta Civillikumā atrunāto likumisko procentu, kas ir 6% gadā, aprēķināšana klientiem (dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem) par ikmēneša rēķinā norādītā apmaksas termiņa kavējumu. Tādēļ aicinām ikvienu dzīvojamās mājas īpašnieku un dzīvokļa īrnieku arī turpmāk veikt savlaicīgu Pārvaldnieka ikmēneša rēķinu apmaksu.

Aicinām tos dzīvojamās mājas īpašniekus un dzīvokļu īrniekus, kuriem ir kavēti maksājumi, veikt norēķinus ar Pārvaldnieku pilnā apmērā, lai izvairītos no Civillikumā atrunāto likumisko procentu, kas ir 6% gadā, aprēķina.

Pateicamies visiem tiem klientiem, kuri maksājumus Pārvaldniekam veic regulāri un pilnā apmērā! 

Papildus jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centriem: KAC Dubulti-Dubultu pr.3, tālrunis 67760264; KAC Sloka- Rūpniecības ielā 19, tālrunis 67732346.

Ar cieņu,

SIA “Jūrmalas namsaimnieks”