REMONTDARBU MAKSAS PAKALPOJUMI

(PAKALPOJUMI, KAS NEIETILPST TEHNISKĀS UZTURĒŠANAS TARIFA IETVAROS VEICAMAJOS REMONTDARBOS) (NEIESKAITOT MATERIĀLU CENAS)

 №

Pakalpojuma veids

Mērv.

Cena EUR, t.sk.21% PVN

1  Z/A rozetes, slēdža montāža gab. 14,23
2  Z/A rozetes, slēdža apmaiņa gab. 7,11
3  V/A rozetes, slēdža montāža gab. 14,23
4  V/A rozetes, slēdža apmaiņa gab. 7,11
5  Rozetes remonts, piestiprināšana gab. 4,27
6  Kabeļu montāža t.m. 0,71
7   Kārbas komutācija gab. 7,11
8  Gaismekļa pieslēgšana spailēm gab. 4,27
9  Gaismekļa montāža pieurbjot pie
griestiem
gab. 9,96
10  WC slēdžu bloka apmaiņa gab. 14,23
11  Elektriskā zvana un pogas montāža,
pieslēgšana
gab. 9,96
12  Elektriskā zvana pogas nomaiņa gab. 4,27
13  Automātslēdžu montāža, apmaiņa gab. 7,11
14  Citi darbi h 16,50
15  Ievadventiļa maiņa pie stāvvada gab. 14,23
16  Virtuves jaucējkrāna maiņa gab. 21,34
17  Dušas jaucējkrāna maiņa gab. 21,34
18  Virtuves izlietnes maiņa
(ar maisītāja demontāžu)
gab. 28,46
19  Vannas istabas izlietnes maiņa
(bez maisītāja)
gab. 14,23
20  Izlietnes sifona maiņa gab. 7,11
21  Vannas sifona maiņa gab. 7,11
22  Sēdpoda maiņa gab. 42,69
23  Horizontālās kanalizācijas DN50 izbūve ar
pievadu vannai un izlietnei
gab. 78,26
24  Lokano pievadcauruļu maiņa sēdpoda skalojamai
kastei vai izlietnei
gab. 4,27
25  Sēdpoda skalojamās kastes ventiļa maiņa gab. 7,11
26  Dvieļu žāvētāja nomaiņa t.sk. stāvvada iztukšošana,
uzpildīšana, atgaisošana
(ar atšķirīgu dvieļu žāvētāju)
gab. 56,91
27  Dvieļu žāvētāja nomaiņa t.sk. stāvvada iztukšošana,
uzpildīšana, atgaisošana
(ar analogu dvieļu žāvētāju)
gab. 28,46
28  Elektriskā boilera uzstādīšana, pieslēgšana gab. 56,91
29  Karstā ūdens un apkures sistēmas stāvvada
iztukšošana un uzpildīšana
stāvvads 7,11
30  Ūdens padeves atslēgšana, pieslēgšana dzīvoklis 28,46
31  Kanalizācijas cauruļvada posma
tīrīšana dzīvokļa robežās
dzīvoklis 9,96
32  Koka durvju iekaļamo atslēgu
maiņa (uzstādīšana)
gab. 28,46
33  Iekaļamo durvju atslēgu cilindra
mehānisma nomaiņa
gab. 7,11
34  Logu iestiklošana m2 14,23
35  Jaunu durvju uzstādīšana, veco
durvju demontāža
gab. 71,14
36  Radiatoru nomaiņa gab. 49,80
37  Ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvoklī gab. 8,54
38  Ūdens skaitītāju uzstādīšana dzīvoklī gab. 17,07
39  Citi darbi St. 16,50

*Minimālā maksa par izsaukumu – 10,00 EUR